Een update vanuit de organisatie

Op 1 mei 2018 zijn we gestart met het onderzoeksprogramma Future-Proof Retail (FPR). Met dit programma zijn we aan het pionieren: voor het eerst werken vijf hogescholen samen aan onderzoek naar skills in de retail. En: voor het eerst doen zij dit middels zes fieldlabs in vijf Nederlandse gemeenten, met in totaal 23 partners. De omvang van het project is hierdoor uniek in de sector en stelt het onderzoek in staat om een verschil te maken: kennis op te halen van individuele retailers en diverse onder­ werpen op te pakken in nauwe samenwerking met belangrijke organisaties binnen de sector. De nationale Retailagenda en het lectorenplatform Retail Innovatie als partners bieden bovendien de kans om als spil kennis op te schalen en gezamenlijk op te trekken om resultaten te verspreiden. 

 

Belangrijk voor ons slagen was daarom ook dat we snel duidelijk kregen met elkaar hoe we onze – in de subsidieaanvraag geformu­leerde doelen, samen wilden gaan bereiken. Middels de indeling van de 23 partners in drie ‘kringen van invloed’ hebben we spoedig en voor iedereen inzichtelijk een effectieve projectstructuur opgebouwd: Met een dagelijkse stuurgroep bestaand uit de projectleider en de projectcoördinator, een stuurgroep bestaand uit alle betrokken lectoren van de vijf hogescholen, een netwerk van regionale coördinatoren en een adviesgroep met vertegenwoordigers van de branchepartners. Ook is op basis van de project FPR werkpakketten een planning opgesteld:

Met behulp van de onderzoeksvragen zijn tot december 2018 zes regionale labs opgericht, met focus op verschillende doelgroepen van retailers. Elk lab is een tijdelijke samenwerking van retailers met onderzoek, onderwijs (HBO en/ of MBO) en overheid (gemeenten en hun Retail organisaties). Elk lab is ook een leeromgeving waarin ondernemers en/of medewerkers in beweging gebracht en geïnspireerd worden om hun toekomstige skills te bepalen en aan te leren. Welke skills dat zijn, hoe de ondernemers en medewerkers in beweging komen om te leren en hoe de verschillende labs precies functioneren is onderwerp van het onderzoek. Alle zes labs zijn in 2018 gestart met activiteiten, waarbij het onderzoek georganiseerd is in vier onderzoekslijnen met in totaal 12 onderzoekers.

Verschillende werelden bij elkaar brengen
De labs zijn de plek waar de (vaak) verschillenden werelden en talen van retailers, studenten, onderzoekers en overheid bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan. De uitdaging bij de ontwikkeling van de labs zat vooral in het feit dat het moet een aantrekkelijk aanbod voor deelname moet hebben voor de retailer en aansluit bij de doelen van alle stakeholders. De zes opgerichte labs en hun activiteiten zijn daarom ook in zichzelf al resultaten van ons onderzoek.

Op basis van de eerste leerlessen in deze labs worden nu hulpmiddelen ontwikkeld door een onderzoeker. Een van deze hulpmiddelen is een lijst met negen criteria voor de succesvolle oprichting van Retail fieldlabs.

Meer weten?
Neem contact op met Future-Proof Retail via info@retailinsiders.nl.