Deze spellen hebben beiden ten doel om winkeliers te helpen hun gastvrijheid op een hoger niveau te tillen. De spellen nodigen uit om met elkaar het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. In de spellen zijn allerlei opgedane kennis, inzichten, dilemma’s en casussen verwerkt.

Het spel Hartstikke Gastvrij is hier te downloaden als pdf of als fysiek spel voor 25 Euro te bestellen via info@regiocampus.nl.

Het bordspel Hartenjagen biedt meer competitie en is alleen te bestellen via hetzelfde mailadres voor 70 Euro.

Hartstikke gastvrij

Hartenjagen