De leerervaring en de leerlijn van een persoon of groep die nieuwe kennis en competenties opdoet binnen het lab is onderdeel van wat we de lerende reis noemen (naar analogie van de customer journey in service design). De lerende reis bestaat uit een reeks van op elkaar voortbouwende leermomenten die in het lab of online worden meegemaakt of ervaren. Elk leermoment of elke leereenheid kan meerdere stappen bevatten. Het totaal ervan vormt de lerende reis.

Vanuit het ontwerpperspectief wordt de lerende reis zo vormgegeven, dat de lerende de hele ontwerpcyclus doorloopt.