HYPE Lab in Nootdorp: ook coronaproof groot succes

Als er iets kenmerkend is voor het innoveren in Retail labs, is het wel de snelheid en flexibiliteit waarmee deelnemers zich kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Dat bleek ook tijdens de afgelopen maanden. Het geplande HYPE Lab kon niet in zijn oorspronkelijke vorm doorgaan, maar werd gelijk aangepast naar een ‘coronaproof’ variant. En dat bleek een groot succes.

Zes TMO-studenten hebben in mei drie weken lang een HYPE Lab gedraaid in winkelcentrum Parade in Nootdorp. Met maar liefst twee technologieën, de multistore app en de telepresence beam, hebben ze wekelijks geëxperimenteerd met zes deelnemende retailers en hun medewerkers.

Twee technologieën
De Parade Nootdorp app verbindt intussen consumenten met hun lokale ondernemers. Door communicatiemogelijkheden en verschillende spaarsystemen worden klanten gestimuleerd hun lokale ondernemers te steunen en kunnen ondernemers het contact met hun klant goed onderhouden en versterken. De studenten hebben van deze app gebruikt gemaakt om verschillende mogelijkheden te testen.

Met een telepresence beam breng je mensen op afstand dichtbij. Zo kun je als klant toch ‘samen’ winkelen, ook in tijden van een intelligente lockdown.

Leerzaam voor de retailers, maar ook voor de studenten. Zij onderzochten op deze manier de 21st century skills van Retail medewerkers. Is er genoeg kennis en begrip van deze technologieën, zien ze mogelijkheden voor het concreet gebruiken ervan en hebben ze hiervoor de juiste motivatie, houding, kennis en vaardigheden? Via de app werden ook klanten ondervraagd over hun bredere wensen op het gebied van in-store technologieën.

Positieve reactie van deelnemers
De meerderheid van de deelnemende ondernemers en medewerkers is na drie weken gemotiveerder en heeft meer kennis en kunde met betrekking tot technologie voor de winkel. Dankzij de experimenten is de drempel die ze normaal ervaren bij het omgaan met technologie verlaagd en kunnen zij direct aan de slag. Enkele reacties van winkeliers zijn:

“Met de Parade app kunnen we zelf erg veel; we waren meteen positief, meerdere ondernemers zaten hier echt op te wachten.”

“Je moet ervoor open staan om er iets mee te willen doen en om daar zo veel mogelijk tijd en energie in te steken. En als dit blijft voor langere tijd, dan is het iets wat vanzelf in je systeem zit en waar je mee aan de slag gaat.”

Steun vanuit gemeente
Een Future-Proof Retail lab werkt altijd samen met ondernemers (retailers), onderwijs (studenten), onderzoek en overheid. Ook de gemeente Pijancker-Nootdorp is erg enthousiast. Zo vertelt Anita Monshouwer, accountmanager bedrijfsleven, dat dit initiatief een mooie extra manier is geweest om ondernemers in de gemeente te ondersteunen tijdens onzekere tijden. Monshouwer: “Ondernemers werden van begin af aan hard geraakt door alle maatregelen rondom COVID-19. Direct werd bij de gemeente gewerkt aan een inventarisatie van zaken waarmee we de ondernemers in onze gemeente zouden kunnen ondersteunen. Bijna op datzelfde moment werden wij als gemeente door centrummanager Debby Leenen van de Parade benaderd om mee te doen in de samenwerking rondom het HYPE Lab, specifiek voor winkelcentrum Parade.”

“Dat kwam goed uit want met dit project konden we de ondernemers in winkelcentrum Parade extra ondersteunen in deze moeilijke tijd en tevens een mogelijkheid geven te investeren in het post-Corona tijdperk.  COVID-19 leidt namelijk tot een versnelde transformatie en digitalisering van de lokale Retail. Met het HYPE Lab konden winkeliers zich verdiepen in nieuwe technologieën. Tegelijkertijd werd de Parade Nootdorp app geïntroduceerd. Een mooi instrument bij uitstek om met je bezoekers op een andere manier te communiceren. Het project HYPE Lab is nu ten einde. Maar de app zal nog verder worden ontwikkeld en de intentie van de partijen is om deze app te behouden. We kijken terug op een mooie samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid!”

Snel schakelen
Centrummanager Debby Leenen vertelt hoe zij met de winkeliers aan de slag is gegaan om een onzekere tijd om te buigen naar een moment om te ontwikkelen. Leenen:  “Het was even schakelen toen half maart de intelligente lockdown werd aangekondigd. Klanten bleven thuis en gingen alleen op pad voor de supermarkt. Voor winkeliers was er veel onduidelijk. Met man en macht heb ik als centrummanager samen met de winkeliers nagedacht over marketing, het aantrekken van klanten, bezorgdiensten, samenwerkingen. Allemaal lokaal, want dat is de kracht en DNA van winkelcentrum Parade.”

“Toen het HYPE Lab als project op mijn pad kwam waarin ook een switch was gemaakt van een fysiek project naar online met een speciale loyalty en communicatie-app, zag ik meteen de kansen. Ik benaderde de gemeente en overlegde met de winkeliersvereniging. Beiden waren enthousiast en binnen een mum van tijd was het ei gelegd, de voorbereiding gestart en stonden we in de startblokken.”

“In nauwe samenwerking met TMO Fashion Business School waren de zes HYPE Lab-deelnemers zo gevonden. Ook de aanmeldingen voor de pilot met de app waren snel binnen. Binnen enkele weken openden we het HYPE Lab officieel met de wethouder, met meer dan 50% app-deelnemers en ging het project van 3 weken van start. Een app testen in een periode van 3 weken is natuurlijk echt te kort, daarom zetten we de testperiode buiten het HYPE Lab om. Voor de ondernemers was het ook nog wat zoeken, want door alle drukte had niet iedereen voldoende tijd om de app optimaal in te zetten en te promoten. De eerste geluiden zijn positief. De komende vier maanden gaan we finetunen en kijken of de app een blijvertje kan worden.”

HYPElab vond van 11 tot 29 mei plaats in winkelcentrum Parade in Pijnacker-Nootdorp. De volgende retailers deden mee: Smit Mode, Shoeby, De Stone, SPORT 2000, Day by Dee en Bravo Coffee & Lunch.