Lab Circularity in Leeuwarden

In de nieuwe duurzame wereld is circulariteit een groot thema en de circulaire economie vraagt om een geheel nieuwe manier van denken. Lab Circularity in Leeuwarden helpt food retailers hiermee. Want niet alleen de product lifecycle van een product verandert (alles blijft immers waarde houden), ook wordt de retailer steeds verantwoordelijker voor wat hij in- en verkoopt. Hij is een cruciale schakel in de duurzame supply chain.  Om die rol goed te kunnen vervullen, zijn nieuwe vaardigheden nodig.

Lab Circularity onderzoekt hoe food retailers die nieuwe kennis en vaardigheden effectief kunnen aanleren.

 

Labcoördinatie: NHL Stenden Hogeschool

Partners: 
Circulair Friesland
Provincie Friesland

Meer weten?
Neem contact op met labcoördinator Annigje Roest van NHL Stenden Hogeschool: annigje.roest@stenden.com