De Haagse Hogeschool gaat naar retailers toe met Living Lab ‘EHBR’ Editie 2!

Na een eerste bezoek van het mobiele paviljoen ´Eerste Hulp Bij Retail´ (EHBR) aan winkelcentrum Mariahoeve in september gaat dit living lab van De Haagse Hogeschool door met een tweede editie: op de Weimarstraat in Den Haag. Gedurende vijf woensdagochtenden in november en december zal het lab gevestigd zijn in het Schroeder Buurthuis van de Toekomst (kringloopwinkel) Weimarstraat. Studenten doen 6- 8 weken onderzoek naar de verbeterpunten van retail ondernemers. In januari 2019 worden de bevindingen gepresenteerd aan de betrokken winkeliers. Onderzoekers kijken tegelijkertijd naar welke nieuwe skills de winkeliers nodig hebben en hoe ze deze in de toekomst kunnen ontwikkelen.

De komende maanden werken De Haagse Hogeschool en acht winkeliers op de Weimarstraat in Den Haag samen. De Weimarstraat is hiermee host van het tweede ‘EHBR’ living lab in Nederland, onderdeel van het landelijk onderzoeksproject Future-Proof Retail (www.futureproofretail.nl). Living labs zijn testomgevingen buiten het traditionele laboratorium, maar in de ‘echte’ wereld, vaak in een begrensd gebied als een stad, een wijk of een winkelcentrum. Binnen living labs werken bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers samen om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen. Bij het EHBR lab worden deze resultaten vervolgens gedeeld met de gehele retail sector.

Vanuit deze editie van het EHBR lab gaan 25 studenten samen met onderzoekers van De Haagse Hogeschool in gesprek met winkeliers om op basis van concrete vragen van de winkeliers onderzoek te doen naar een innovatie, aanpak, aanname of idee. Door middel van kortlopende experimenten moeten deze onderzoeken in zes weken tot uitkomsten leiden waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Het EHBR Lab heeft daarnaast ook als doel om niet deelnemende retailers te betrekken en te inspireren.

Credits: Laurens van Putten

Design Thinking
Het bijzondere in dit living lab is het werken volgens de methodiek van Design Thinking: een nieuwe onderzoeksmethode waarbij er in korte tijd stap voor stap ideeën worden getest en verfijnd. De kracht van Design Thinking zit ook in het multidisciplinair samenwerken en –denken door studenten, onderzoekers en winkeliers. Is er sprake van al dan niet geplande veranderingen, zoals social media-initiatieven, technologie in de winkel of een vernieuwend assortiment? Valt er een innovatieve dienst te testen? Gaat een idee ook daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren? En vooral: welke skills heeft de winkelier daarvoor nog nodig? Hoe kan de innovatie het beste doorgevoerd worden en wat heeft dat voor consequenties in kosten en tijdsbeslag?

Ook in de (nabije) toekomst succesvol zakendoen
Gedurende de testperiode bevragen de studenten bijvoorbeeld de klanten van de winkeliers, of brengen met de winkelier in kaart op welke verandering(en) in de sector en in de winkelstraat er kan worden ingespeeld. Uit de onderzoeken blijkt uiteindelijk wat de consequenties zijn van de inzet van een bepaalde innovatie of een eventuele nieuwe aanpak. Ook worden waar mogelijk concrete tools aangereikt waar de winkelier mee aan de slag kan.

Het Living Lab wordt ingericht op initiatief van de lokale retailers, gemeente Den Haag en de Hofpas, een non-profit-initiatief dat lokale winkeliers ondersteunt.

Het EHBR lab is vanaf 21 november op vijf woensdagen tussen 9:00 uur en 13:00 uur aanwezig in de kringloopwinkel Schroeder Buurthuis van de Toekomst Weimarstraat. De ingang naar het lab treft u aan op de Fahrenheitstraat 269 om de hoek van het Thee-lokaal op de Weimarstraat 364.