Middels een ‘hackathon’ kan een lab in korte tijd veel ideeën opdoen voor vernieuwing in winkels. Managers en ondernemers co-creëren hierbij met studenten en verhogen hun co-creatie skills. Re-Imagine lab heeft een hackathon van twaalf uur ontwikkeld voor het onderwijs. Dit boekje vertelt hoe dat gaat. De bijgevoegde werkbladen helpen je zelf een hackathon succesvol te organiseren.