Deze kaarten verbeelden belangrijke onderdelen van een retail business. Ze helpen om – ook tussen de bedrijven door – in gesprek te gaan met de retailer. Studenten kunnen ze gebruiken om informatie op te halen voor het ondersteunen van de ondernemer ten opzichte van de voor hem relevante verbeteraspecten en skills.