Deze plattegrond geeft overzicht over de elf lokale Retail Labs waarmee Future-Proof Retail skilss heeft onderzocht en leertools heeft ontwikkeld. De Haagse Hogeschool heeft hiervoor samengewerkt met Hogeschool Rotterdam, TMO Fashion Business School, Zuyd Hogeschool, Fontys Eindhoven, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool en Regiocampus Meppel.