De consequenties van digitalisering voor retailondernemers zijn enorm. Lab Fygital neemt omnichannelretail als uitgangspunt en wil retailers begeleiden naar een duurzame, innovatieve toekomst door een leer- en experimenteeromgeving te creëren. Leer meer over de projecten die hierbinnen worden uitgevoerd.