Gesprekskaarten ‘Verbeter je business’

Gesprekskaarten ‘Verbeter je business’

Deze kaarten verbeelden belangrijke onderdelen van een retail business. Ze helpen om – ook tussen de bedrijven door – in gesprek te gaan met de retailer. Studenten kunnen ze gebruiken om informatie op te halen voor het ondersteunen van de ondernemer ten opzichte van...
Tool ‘De lerende reis’

Tool ‘De lerende reis’

De leerervaring en de leerlijn van een persoon of groep die nieuwe kennis en competenties opdoet binnen het lab is onderdeel van wat we de lerende reis noemen (naar analogie van de customer journey in service design). De lerende reis bestaat uit een reeks van op...
Tool ‘Klandizie’

Tool ‘Klandizie’

Klandizie betekent het professioneel stimuleren van positieve klantbeleving. Dat gaat verder dan het toepassen van de regels uit een boekje. Klantvriendelijkheid  is een vak en dat kun je leren. Bij Klandizie zorg je op een speelse manier voor bewustwording en...
Zelfscan innovatieve ondernemerskwaliteiten

Zelfscan innovatieve ondernemerskwaliteiten

Bent u als winklier / ondernemer geïnteresseerd om uw persoonlijke effectiviteit op het gebied van innovatief ondernemerschap te versterken? Bekijk dan onderstaande video en doe de test.  Vul na het bekijken van de video de zelf-scan in. Het duurt max. 10 minuten....